Irado / gemeente Vlaardingen

Ontwikkeling bewonersonderzoek in opdracht van NV Irado in een aantal buurten in de gemeente Vlaardingen. Doel is meer inzicht te krijgen en te analyseren waarom inwoners verpakkingsglas niet of onvoldoende scheiden via de glascontainers, alsmede de motivatie van mensen die wel hun glas scheiden. Aan de hand van uitkomsten van het onderzoek ontwikkeling van gedragsinterventies en communicatie. Uitkomsten worden ook benut bij beleids- en investeringsplannen. Samenwerking met Nedvang en Afvalfonds Verpakkingen (Actieplan Glas), met als doel (tenminste) 90% glasrecycling. (2018)

Beschrijving

Bewonersonderzoek en gedragsinterventies om de glasinzameling te stimuleren in Vlaardingen