MRStratego

Wilt u draagvlak creëren voor uw (nieuwe) koers, beleid en plannen? Wilt u uw producten en diensten aansprekend onder de aandacht brengen, uw doelgroepen beter bereiken en activeren? Bekendheid geven aan een nieuw onderwerp? Een ingewikkeld onderwerp duidelijk uitleggen?

Marguerite Ruys van MRStratego kan u hierbij begeleiden. MRStratego helpt u communicatie te benutten als strategisch instrument om uw doelstellingen te bereiken. Met MRStratego opereert uw organisatie communicatiever en effectiever in een snel veranderend en vaak complex speelveld - een 'levend stratego'. MRStratego speelt het spel graag (aan uw zijde) met u mee.

Dienstverlening

Strategie

Zorgen dat organisaties, hun drijfveren en hun toegevoegde waarde zichtbaar en vindbaar zijn in de wereld waarin zij acteren.

Beleid

Duidelijk en begrijpelijk uitleggen van organisatieprofiel, koers, beleid en beleidskeuzes.

Communicatie

Signaleren en duiden van relevante ontwikkelingen, de kern zoeken, vinden, opschrijven, met ondersteunend beeld. Gevoel creëren rond een boodschap. Zorgen dat de inhoud gevonden wordt.

Verbinding

Mensen betrekken, laten meedenken, in beweging brengen en samen 'al doende leren'; focus creëren, verwachtingen managen.

Expertise

Marguerite Ruys van MRStratego is gespecialiseerd en ervaren in strategische (beleids)communicatie. Mijn focus is beleidscommunicatie en het realiseren van verandering en innovatie via heldere en doeltreffende communicatie en nauwe samenwerking met belanghebbenden en partners. Ik zorg dat organisaties, hun drijfveren en hun toegevoegde waarde zichtbaar zijn in de wereld waarin zij acteren. Met communicatie verduidelijk ik onderwerpen en standpunten, maak deze betekenisvol en draag ze uit, zodat ze gevonden worden en steun krijgen. Ik stimuleer interactie met belanghebbenden, zodat zij zich gehoord voelen. Met als resultaat dat de kwaliteit van organisaties en hun dienstverlening in hun omgeving gezien en (positief) gewaardeerd wordt.

Mijn communicatiebijdrage aan het realiseren van uw doelstellingen:

  • Signaleren en duiden van relevante ontwikkelingen, de kern zoeken, vinden, opschrijven, met ondersteunend beeld. Gevoel creëren rond een boodschap. Zorgen dat de inhoud gevonden wordt.
  • Duidelijk en begrijpelijk uitleggen van uw organisatieprofiel, koers, beleid en beleidskeuzes.
  • Structuur en samenhang aanbrengen in doelen, doelgroepen, informatie(behoefte), het ‘waarom’ (nu), boodschappen, toonzetting, informatiekanalen & communicatiemiddelen, timing.
  • Mensen betrekken, laten meedenken, activeren en samen 'al doende leren'; focus creëren, verwachtingen managen.
  • Veranderprocessen duidelijk uitleggen, en zo vragen beantwoorden. Dat draagt bij aan rust en vertrouwen in vaak veeleisende en ingrijpende processen.
  • Coördineren van contacten met bureaus (webbureaus, grafisch vormgevers, e.a.). Een goede briefing is het halve werk.

Mijn rol is die van strategisch communicatie- en beleidsadviseur, ik ben klankbord voor (senior) management en ik verzorg de coördinatie in- en extern naar de contacten en (vak)specialisten.

Sectoren en onderwerpen zijn onder meer: de glas-, papier- en metaalsector; zorgsector; ICT-bedrijfstak; werk, inkomen & re-integratie, zorg en ondersteuning; circulaire economie en duurzaamheid (specialiteit: 'van afval naar grondstof'), logistiek & transport. In het portfolio vindt u een overzicht van opdrachten en resultaten. Opdrachtgevers zijn: branche-, keten-, netwerk- en beroepsorganisaties; bedrijven; maatschappelijke organisaties; rijksoverheid, gemeenten en (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden. Ik ben beschikbaar voor tijdelijke opdrachten en posities.


Referenties

Opdrachtgevers

Fun Facts

30

Communicatie strategieën

2.000

Documenten geschreven

500

Brochures & Infographics

30

Websites opgezet