Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS)

Communicatie van verpakkingssystemen in relatie met juridische, economische en milieuaspecten, waaronder Convenant Verpakkingen en Europese regelgeving. FWS is de branchevereniging van de Nederlandse frisdrank-, water-, sappen- en siropenindustrie.