Stichting Duurzaam Verpakkingsglas

Bestuursondersteuning en secretariaatsvoering SDV.

Beleidscommunicatie, consumentenvoorlichting. Ontwikkeling (2018) en in 2020 actualisering van het materiaalverduurzamingsplan verpakkingsglas voor de glasverpakkingsketen, verenigd in Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (O-I, Ardagh Group, Maltha Glasrecycling; (SDV)). Aanleiding is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022, waarin behalve voor producenten/importeurs ook maatregelen worden voorgesteld voor materialen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft dit vertaald naar materiaalverduurzamingsplannen, met daarin de ‘hoogst haalbare doelstellingen voor verpakken’. SDV is als materiaalorganisatie verantwoordelijk voor het opstellen van het materiaalverduurzamingsplan voor verpakkingsglas. En medeverantwoordelijk voor het realiseren van 90% glasrecycling. In 2020 is 90% gerecycled.

Glasrecycling in Nederlands en Europees perspectief, samenwerking met FEVE (Europese glasindustrie) en FERVER (Europese glasrecyclingindustrie). Campagne Close the Glass Loop.

Als inert en oneindig recyclebaar verpakkingsmateriaal draagt glas positief bij aan een duurzame en gezonde samenleving. ‘Bottle-to-bottle’ recycling en materiaalbehoud, energiegebruik, circulaire economie, sterke eigenschappen van glasverpakkingen. Het plan biedt o.m. input en inspiratie voor verpakkend bedrijfsleven en (branche-brede) afspraken over het verduurzamen van productverpakkingsketens. Gemeenten en inzamelaars vinden in het plan tips en voorbeelden om de glasinzameling nog verder te verbeteren. Tevens: kennisdeling en een positief beeld over de sector en glasverpakkingen bevorderen bij diverse relevante doelgroepen.

Actualisering en beheer website duurzaamglas.nl. Vernieuwen logo SDV. Advies en input voor de KIDV Recyclecheck Glazen Verpakkingen (2021)


Beschrijving

Bestuursondersteuning; positionering sector en materiaal; beleidscommunicatie; ontwikkeling materiaalverduurzamingsplan verpakkingsglas