Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

(Beleids)communicatie en advies over (de kringloop van) papier en karton, en het Papiervezelconvenant van PRN en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Positionering en profilering naar relevante stakeholders van papier als herbruikbaar, duurzaam en veilig verpakkingsmateriaal, dat uitstekend past in een circulaire economie.

Ontwikkeling (en updates) van Brochure ‘Kringloop papier en karton, het systeem van inzamelen, herverwerken, monitoring en financiering’.

Actualisering en onderhoud website.

Ontwikkeling Nieuwsbrieven PRN, infographic ‘duurzaam papier en karton’, infographic over hergebruik drankenkartons en infographic over reclamedrukwerk & duurzaamheid.

Ontwikkeling factsheet over het jaarlijks praktijkonderzoek naar vervuiling in huishoudelijk oudpapier, t.b.v. gemeenten en (afval)samenwerkingsverbanden.

Communicatie ter stimulering van het aansluiten bij PRN door eerste ontvangers.

Samenwerking met KlasseOntwerp, Linda van de Klashorst.

Beschrijving