UW Reïntegratie

Vertaling van het strategie-/ondernemingsplan met een toekomstvisie op een strategische heroriëntatie van dit SW-bedrijf naar beleid en communicatie. UW is een in 1998 verzelfstandigd reïntegratiebedrijf. Veranderd van publieke organisatie naar private onderneming, in toenemende mate ook actief op de private markt. Opzetten, coördineren en uitvoeren van het communicatieplan. Naamswijziging van UW Holding BV naar UW Reïntegratie, huisstijl (Werken Werkt), product/marktbrochures (o.m. corporate, gemeente, werkgever/opdrachtgever, werkgever/inlener, werkzoekende/ werknemer) en website. Begeleiding en uitvoering van projecten voor de directie, zoals privacy. (2003/2004)
Beschrijving