Archives

Nedvang

Ontwikkeling van de nieuwsbrief Recycle Nieuws nr. 1 (juni 2011) en nr. 2 (april 2012)

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas

Bestuursondersteuning en secretariaatsvoering SDV. Beleidscommunicatie en consumentenvoorlichting. Ontwikkeling (2018) en in 2024 actualisering van het materiaalverduurzamingsplan verpakkingsglas voor de glasverpakkingsketen, verenigd in Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (OI, Ardagh Group, Maltha Glasrecycling; (SDV)). Aanleiding is de Raamovereenkomst Verpakkingen, waarin behalve voor producenten/importeurs ook maatregelen worden voorgesteld voor materialen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft dit vertaald naar materiaalverduurzamingsplannen, met daarin de ‘hoogst haalbare…

Read More

PRN en Nedvang

Verbetering en stimulering papier- en glasinzameling bij de top 50 Nederlandse gemeenten: infrastructuur, communicatie, logistiek