Archives

Nedvang

Ontwikkeling van de nieuwsbrief Recycle Nieuws nr. 1 (juni 2011) en nr. 2 (april 2012)

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas

Bestuursondersteuning en secretariaatsvoering SDV. Beleidscommunicatie, consumentenvoorlichting. Ontwikkeling (2018) en in 2020 actualisering van het materiaalverduurzamingsplan verpakkingsglas voor de glasverpakkingsketen, verenigd in Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (O-I, Ardagh Group, Maltha Glasrecycling; (SDV)). Aanleiding is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022, waarin behalve voor producenten/importeurs ook maatregelen worden voorgesteld voor materialen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft dit vertaald naar materiaalverduurzamingsplannen, met daarin de…

Read More

PRN en Nedvang

Verbetering en stimulering papier- en glasinzameling bij de top 50 Nederlandse gemeenten: infrastructuur, communicatie, logistiek