Gemeente Capelle a/d IJssel

Ontwikkeling infographic over glas- en papierrecycling, t.b.v. huis-aan-huis mailing naar de inwoners van Capelle aan den IJssel. Doel is dat inwoners glas en oudpapier beter scheiden dan nu het geval is, en hen te motiveren daartoe. Voor hun zijn lege flessen en oude kranten afval, voor de glas- en papierindustrie zijn het de grondstoffen waarvan zij nieuwe flessen en krantenpapier maken. Meer grondstoffen, minder restafval. (2016/2017)

Vormgeving: KlasseOntwerp (Linda van de Klashorst).

Communicatie en co√∂rdinatie voor een pilot die tot doel heeft het scheiden van glas en oudpapier door bewoners in hoogbouw (Oostgaarde, appartementencomplex De Hoeken) te stimuleren. Vertaalslag en inzet van gedragswetenschappelijke kennis en best practices naar communicatie. Samenwerking met Nedvang (Actieplan Glas, waaronder publiekscampagne Glas in ’t bakkie) en woningcorporatie Havensteder. (2017-2018)

Infographic wijziging inzamelsysteem Plastic, Metaal (blik), Drankenkartons (PMD), 2018, in onder meer de Capelse Courant (4x/jr bijlage huis-aan-huiskrant IJssel- en Lekstreek, uitgave december 2017).

Voorlichting en gedragsinterventies ter zake van correct afdanken en aanbieden van grofvuil in hoogbouw.

Beschrijving

Strategie en conceptontwikkeling stimuleren VANG in hoogbouw