Gemeente Hellevoetsluis

Communicatie van de transitie sociaal domein van de gemeente Hellevoetsluis. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) voert het gedecentraliseerde landelijke en gemeentelijke beleid uit op het gebied van werk, inkomen en zorg. Het doel is de afdeling WIZ zo te organiseren dat de bedrijfsvoering zo goed mogelijk is ingericht voor een adequate dienstverlening aan inwoners op gebied van werk, inkomen en zorg. In het collegeprogramma staat dat Hellevoetsluis dienstbaar, aantrekkelijk, sociaal en betaalbaar wil zijn. De gemeente wil de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners waarborgen en verbeteren. Daartoe ontwikkelt zij zich naar een proces gestuurde organisatie.

Opdracht: een communicatieve vertaalslag maken van de koers, het plan van aanpak en de activiteiten van ‘Samen bouwen aan het sociaal domein: basis op orde!’, onderdeel van de sturingsvisie,het dienstverleningsconcept en de visie op het sociaal domein van de gemeente Hellevoetsluis.

Werkzaamheden:

  • ontwikkeling van een communicatiestructuur, die uitmondt in een actieplan (strategie, middelen, timing), met als doel dat communicatie bijdraagt aan het succesvol uitvoeren van het plan van aanpak ‘Samen bouwen aan het sociaal domein: basis op orde!’
  • communicatiestrategie: medewerkers informeren en blijven betrekken (interactie), verder bouwen aan vertrouwen; zodat doel, proces en activiteiten duidelijk zijn, mensen achter de veranderingen gaan staan en zich deze eigen kunnen gaan maken
  • communicatie van de stand van zaken van de werkzaamheden, resultaten en timing/planning van de diverse thema’s
  • advies, opzet en inhoud van thematische werkateliers met betrokken medewerkers
  • herstructurering en actualisering van de website (sociaal domein), om deze in lijn te brengen met de nieuwe werkwijze van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg 

Deze communicatiewerkzaamheden passen binnen het communicatiebeleidsplan en worden afgestemd met het team communicatie van Hellevoetsluis.

Vormgeving: KlasseOntwerp (Linda van de Klashorst).

Beschrijving

Communicatieve vertaalslag van koers, plan en activiteiten van ‘Samen bouwen aan sociaal domein: basis op orde'. Begeleiding 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG)