Gemeente Katwijk

Beleidsadviseur Grondstoffen a.i.

Advies en uitvoering van het grondstoffenbeleidsplan ‘Anders Inzamelen – om samen te komen tot meer afvalscheiding’ (2021 – 2024). Het doel van de gemeente Katwijk is 80% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner, en beheersbare kosten van afvalbeheer. Dit doel wordt gerealiseerd door het uitbreiden van de voorzieningen voor het scheiden van grondstoffen (herbruikbaar afval) en het invoeren van een gedifferentieerd tarief voor het aanbieden van huishoudelijk restafval (‘diftar’, per 1 januari 2025).

Beschrijving