NVRD

Deelnemer VANG-HHA Support team. Gemeenten kunnen met advies, coaching of bijstand worden ondersteund bij het vertalen en implementeren van nieuw beleid, gericht op het verminderen van restafval en het scheiden van grondstoffen. Nieuw beleid van gemeenten is gebaseerd op de ambities van het ministerie van I&M, VNG en NVRD in het ‘Publiek Kader Huishoudelijk Afval 2025’, te weten 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020, met een verdere afname naar 30 kg per inwoner in 2025.

Binnen het uitvoeringsprogramma VANG-HHA van I&M, RWS Leefomgeving, VNG en NVRD vindt een veelheid aan activiteiten plaats om gemeenten te stimuleren en te motiveren om de VANG-HHA ambities te vertalen naar beleid, hen te helpen dit beleid uit te voeren, om communicatie en gedragsbeïnvloeding naar inwoners te faciliteren en om ketens te sluiten. Het Programmabureau VANG-HHA heeft de uitvoering van deze activiteit bij de NVRD belegd. (VANG-HHA: Van Afval Naar Grondstof, huishoudelijk afval.)

Communicatie en diftar, praktische tips bij de invoering van een diftarsysteem (juli 2021)

(april 2020 – heden)

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [162.00 B]

Beschrijving

Deelnemer VANG-HHA Support team (april 2020 – heden), tips en tricks introductie diftar