Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

De Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) is de beroepsvereniging voor opleiders huisartsgeneeskunde. De LHOV behartigt de opleidersbelangen en is medeverantwoordelijk voor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van de huisartsopleiding in Nederland (tezamen met Huisartsopleiding Nederland). Zet zich in voor voldoende en goed gekwalificeerde huisartsopleiders en het praktijkleren: zonder huisartsopleiders geen huisartsopleiding. Opleiders leiden de toekomstige huisartsen op.

Advies en ontwikkeling communicatieplan en kernboodschappen om beleidsdoelstellingen te realiseren: positionering en profilering van de huisartsopleider en praktijkleren, zijn/haar waarde binnen de huisartsopleiding en de bijdrage die de LHOV daaraan levert. Opleiders – leden en niet-leden – weten wie de LHOV is, wat zij doet en wat zij voor opleiders betekent. Huisartsen (in opleiding) enthousiasmeren en stimuleren om opleider te worden. Met als gewenst resultaat een sterke en zichtbare identiteit en positie bij de opleidingsinstituten (universiteiten), relevante regelgeving met minder regeldruk, een kostendekkende opleidersvergoeding, en ledenbinding en -groei.
Reputatie- en stakeholdermanagement.

Folder over noodzaak en voordelen van een sterke beroepsvereniging (update 2023). Vernieuwen en beheer website. Ontwikkeling nieuwsbrieven voor opleiders. Beheer HAweb, het online platform voor huisartsen. Communicatie (corporate) ter ondersteuning van Regionale Opleidersverenigingen (ROV’s). Ontwikkeling communicatiestrategie (positionering, kernboodschappen vertaald naar diverse uitingen) voor Huisartsbeurs 2016 en 2018. 

Begeleiding lustrum LHOV: samenwerking congres Nederlands Huisartsen Genootschap ‘Huisarts universalis – Nieuwsgierig in ontwikkeling’. (2017)

Advies en communicatie video Deel de Passie, waarmee de LHOV gemotiveerde opleiders wil werven: drie opleiders vertellen over hun passie. “Door op te leiden word je zelf een betere huisarts.”

Communicatie LHOV-congres 1 oktober 2021 “Alle handen aan dek” – complexiteit vergt gezamenlijkheid.

Beschrijving

  • Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

  • lhov.nl

  • 2016 - heden

Beleidscommunicatie; positionering en profilering van belang en waarde van huisartsopleiders voor de opleiding en de huisarts; betrokken leden, sterke LHOV