Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Ontwikkelen communicatieplan voor Reinigingsbedrijf Midden Nederland ter uitvoering van het regionaal afvalbeleidsplan ‘Meer Grondstoffen, Minder Restafval’, voor de gemeenten Baarn, Bunnik, Bunschoten, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist. Met het beleidsplan wordt een stap gezet naar harmonisatie van het afvalbeleid, teneinde bij de uitvoering daarvan schaalvoordelen te bereiken. Vijf van de zes gemeenten (m.u.v. Bunschoten) zijn verenigd in Gemeenschappelijke Regeling RMN, die de afvalinzameling verzorgt (ca. 230.000 inwoners, 100.000 aansluitingen, 114 miljoen kilo afval per jaar). De milieu-ambitie is maximaal 200 kilo (grof) restafval in 2015, 100 kilo in 2025. Informatie en motiveren van inwoners t.b.v. beter afvalscheidingsgedrag: afval = grondstof, we gaan van afval naar grondstof.

Ondersteuning bij communicatie over invoering gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, blik en drankenkartons (pmd).

Ondersteuning bij communicatie t.b.v. pilots ‘omgekeerd inzamelen’.

Ontwikkeling Jaarverslag 2015:Beschrijving

  • Reinigingsbedrijf Midden Nederland

  • rmn.nl

  • 2015

Communicatieplan, communicatie PMD, vernieuwen website, jaarverslag