Meerlanden

Grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden werkt aan een wereld waarin we grondstoffen niet uitputten, maar opnieuw gebruiken: een circulaire maatschappij. Zij vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met wat we hebben. Meerlanden werkt aan een duurzame en mooie leefomgeving, ze ziet afval als begin van iets moois. Vanuit haar missie ‘Samen sneller circulair’ neemt zij het voortouw in de beweging vooruit naar een restafvalloze samenleving. Meerlanden biedt dienstverlening in 29 gemeenten (waaronder de acht aandeelhoudende gemeenten) en aan ca. 3.500 bedrijven. Bij Meerlanden werken ruim 500 mensen van alle werk- en denkniveaus. 

Meerlanden heeft haar missie “Samen sneller circulair” uitgewerkt in het meerjarige programma circulaire economie 2016 – 2020. In dit programma worden projecten, onderzoeken en pilots geïnitieerd waarmee invulling wordt gegeven aan deze missie. Jaarlijks geeft zij een update welke stappen zij al heeft gezet en welke zij nog zal nemen.

Opdracht en werkzaamheden: teamleider communicatie a.i. (waaronder visie op communicatie en afdeling, communicatiestructuur, jaarplan, begroting), ontwikkeling jaarverslag en jaarbericht 2018, opzet en uitvoering communicatiestrategie veiligheidsbeleid en -plan (stimulering veiligheidsbewustzijn en veiligheidscultuur), communicatie t.z.v. onderzoek ontwikkeling warmtebedrijf, (marketing)communicatie kringloopwinkel (Meerwinkel), woordvoering naar de media.


Beschrijving

Teamleider a.i. communicatie, jaarplan en begroting, jaarverslag, veiligheid, warmtebedrijf, circulaire economie