Reinigingsdienst Waardlanden

Reinigingsdienst Waardlanden verzorgt de afval/grondstoffeninzameling van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden (ruim 64.000 huishoudens). Ook beheert zij vijf milieustraten in de regio en het Kringloopplein Nieuw-Lekkerland, verzorgt zij straatreiniging, onderhoud van afvalcontainers, graffitiverwijdering en onkruidbeheersing (laatstgenoemde voor Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem). Voor de gemeente Gorinchem komen daar gladheidsbestrijding, openbare afvalbakken legen en bijplaatsingen verwijderen bij. Waardlanden onderhoudt zelf het wagenpark en klein materieel.

Ontwikkeling en beheer van de nieuwe website waardlanden.nl, ontwikkeling van een nieuwe communicatiestructuur en communicatiemiddelen daarvoor, corporate en interne communicatie, bewonerscommunicatie en gedragsinterventies ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG), inclusief social media. Ontwikkeling in samenwerking met communicatieadviseurs van de gemeenten van een communicatiestrategie en -plan ter uitvoering van het nieuwe grondstoffenbeleid, dat in 2021 is vastgesteld (Strategienota ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente, 2021-2025’). Ontwikkeling en coördinatie van communicatie over invoering van ‘omgekeerd inzamelen’ van afval/grondstoffen in voormalig gemeente Vianen (Vijfheerenlanden). Woordvoering naar de media. Advies over opzet en structuur Jaarmagazine 2020, contentontwikkeling Jaarmagazine 2021. Ontwikkeling van een (marketing)brochure voor Reinigingsbedrijf Waardlanden (2020).


Beschrijving

  • Reinigingsdienst Waardlanden

  • Waardlanden.nl

  • september 2019 - april 2022

Nieuwe communicatiestructuur, communicatiestrategie nieuw grondstoffenbeleid, bewonerscommunicatie,  interne communicatie