Vouwkarton Platform Nederland

Communicatieadvies, ontwikkeling en ondersteuning bij de uitvoering van het communicatiebeleid, waaronder persinformatie en de opzet van de website, van Vouwkarton Platform Nederland. Vouwkarton Platform Nederland is het nieuwe en unieke platform voor de vouwkartonnage-industrie in Nederland (belangenbehartiging, een netwerk voor informatie- en kennisuitwisseling en ontmoeting). Profilering en marktontwikkeling. Onderwerpen zijn onder meer duurzaamheid en voedselveiligheid (NL en EU). Het platform richt zich op verwerkers, producenten, afnemers, distributeurs, toeleveranciers en kennisinstellingen en andere belanghebbenden in/bij de branche.

Beschrijving