Stichting Gezel

Opzet en ontwikkeling communicatie: website (tekst en coördinatie), huisstijl en beeldmateriaal (coördinatie), presentatie en nieuwsbrief voor belangstellende scholen, persinformatie & publiciteit rond aftrap project ‘zorgassistent op een basisschool’ in Den Haag (10 september 2014).

Ontwikkeling informatie leaflets:

Stichting Gezel zet leerwerkprojecten op om jonge mensen met een arbeidsbeperking duurzaam naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Zij voert deze projecten lokaal uit in samenwerking met gemeenten, onderwijsinstellingen en andere organisaties in het netwerk rond de betreffende doelgroep. ‘Zorgassistent op een basisschool’ heeft als doel jonge vrouwen met een arbeidsbeperking met een achtergrond in het praktijkonderwijs een leerkwerkbaan te bieden die toeleidt naar een MBO-diploma. Via deze leerkwerkplek wordt het voor hen mogelijk om te werken op een aantrekkelijke werkplek en toe te werken naar een voltooide MBO-opleiding, waarmee zij een betere startkwalificatie op de arbeidsmarkt verwerven. Jonge vrouwen met een uitkering krijgen dankzij deze leerwerkbaan betere perspectieven op een baan. De aanleiding voor dit project is de ambitie van de primair onderwijs sector om jaarlijks 400 reguliere banen in het basisonderwijs te creëren voor jongeren met een arbeidsbeperking. Met het project wordt onderzocht of zorgassistenten de werkdruk in de onderbouw van het basisonderwijs kunnen verlagen en of jonge vrouwen met een arbeidsbeperking de functie van zorgassistent kunnen vervullen. (2014)

Beschrijving