Waterrecreatie Nederland

Vernieuwen website Varen Doe Je Samen, op basis van het Varen doe je samen! convenant 2015 – 2020. Een vernieuwde website als een online en interactief hoofdcommunicatie-instrument in de nationale veiligheidscampagne VDJS. Taken en rol zijn: inhoudelijk contentmanager, coördinator naar websitebouwer en andere betrokkenen. Schakel tussen ‘kennis & informatie’ en ‘concretisering & uitvoering’. Doel: watersporters en beroepsschippers informeren over en motiveren tot veilig (vaar-) gedrag op en rond het water. Veilig varen, door kennis en kunde, hoort er gewoon bij, is onderdeel van je vaarplezier en van je werk als professional. (2015 – 2016)

‘Varen doe je Samen!’ is een in 2007 gestarte nationale veiligheidscampagne, uitgevoerd door Waterrecreatie Nederland. Waterrecreatie Nederland heeft tot doel het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Veiligheid op het water (tussen beroeps- en recreatievaart, en recreatievaart onderling) is een belangrijk thema voor de partners en hun doelgroepen. Partners binnen het samenwerkingsverband zijn ANWB, HISWA, Sportvisserij Nederland, Waterrecreatie Nederland, Platform voor Waterrecreatie, Koninklijke BLN-Schuttevaer, KNRM, Reddingsbrigade, Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam. Andere betrokken partijen: Hydrografische Dienst, Nationale Politie, Agentschap Telecom.

Vertaalslag van en implementatie van ‘Varen doe je samen‘ in Europa, binnen het Europese Interreg IVB project NumericanalPartners zijn Canal & River Trust (Verenigd Koninkrijk; lead partner), Voies Navigables de France (VNF), gemeente Eijsden-Margraten, gemeente Eindhoven en Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication (CETIC; België). Beschrijving

Vernieuwen Varendoejesamen.nl; ontwikkeling Safe Boating website EU Numericanal