Archives

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Opzet strategische communicatie ter uitvoering van de transformatieagenda sociaal domein (Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet) in de vijf samenwerkende gemeenten binnen Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW). De vijf gemeenten zijn: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Deze gemeenten treffen de voorbereidingen om te komen tot één gemeente Hoeksche Waard, met ca. 85.000 inwoners. Speerpunten van de transitieagenda sociaal domein zijn: integrale…

Read More

Gemeente Hellevoetsluis

Communicatie van de transitie sociaal domein van de gemeente Hellevoetsluis. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) voert het gedecentraliseerde landelijke en gemeentelijke beleid uit op het gebied van werk, inkomen en zorg. Het doel is de afdeling WIZ zo te organiseren dat de bedrijfsvoering zo goed mogelijk is ingericht voor een adequate dienstverlening aan inwoners op gebied…

Read More

TwinnyLoad

Opzet van een communicatiestrategie en uitvoering daarvan (‘1 miljoen Twinny Load fietsdragers’) t.b.v. marktversterking en marktuitbreiding. Strategie en coördinatie website.

Felua-groep

Vertaling van het strategie-/ondernemingsplan (strategische heroriëntatie van dit SW-bedrijf op de toekomst) naar beleid en communicatie.

UW Reïntegratie

Vertaling van het strategie-/ondernemingsplan met een toekomstvisie op een strategische heroriëntatie van dit SW-bedrijf naar beleid en communicatie.