Archives

Gemeente Katwijk

Adviseur Grondstoffenbeleid: actualiseren van het grondstoffenbeleidsplan ‘Anders Inzamelen – om samen te komen tot meer afvalscheiding’ (2021 – 2024). Het doel van de gemeente Katwijk is 80% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner, en beheersbare kosten van afvalbeheer. Dit doel wordt gerealiseerd door het uitbreiden van de voorzieningen voor het scheiden van grondstoffen…

Read More

NVRD

Deelnemer VANG-HHA Support team. Gemeenten kunnen met advies, coaching of bijstand worden ondersteund bij het vertalen en implementeren van nieuw beleid, gericht op het verminderen van restafval en het scheiden van grondstoffen. Nieuw beleid van gemeenten is gebaseerd op de ambities van het ministerie van I&M, VNG en NVRD in het ‘Publiek Kader Huishoudelijk Afval…

Read More

Reinigingsdienst Waardlanden

Reinigingsdienst Waardlanden verzorgt de afval/grondstoffeninzameling van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden (ruim 64.000 huishoudens). Ook beheert zij vijf milieustraten in de regio en het Kringloopplein Nieuw-Lekkerland, verzorgt zij straatreiniging, onderhoud van afvalcontainers, graffitiverwijdering en onkruidbeheersing (laatstgenoemde voor Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem). Voor de gemeente Gorinchem komen daar gladheidsbestrijding, openbare afvalbakken legen en bijplaatsingen verwijderen bij. Waardlanden…

Read More

Meerlanden

Grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden werkt aan een wereld waarin we grondstoffen niet uitputten, maar opnieuw gebruiken: een circulaire maatschappij. Zij vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met wat we hebben. Meerlanden werkt aan een duurzame en mooie leefomgeving, ze ziet afval als begin van iets moois. Vanuit haar missie ‘Samen sneller circulair’ neemt zij het voortouw…

Read More

Gemeente Hellevoetsluis

Communicatie van de transitie sociaal domein van de gemeente Hellevoetsluis. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) voert het gedecentraliseerde landelijke en gemeentelijke beleid uit op het gebied van werk, inkomen en zorg. Het doel is de afdeling WIZ zo te organiseren dat de bedrijfsvoering zo goed mogelijk is ingericht voor een adequate dienstverlening aan inwoners op gebied…

Read More

Nedvang

Ontwikkeling van de nieuwsbrief Recycle Nieuws nr. 1 (juni 2011) en nr. 2 (april 2012)